Novinky

26.11.2015 00:04
Výzkum veřejného mínění týkající se vztahu veřejnosti a exekucí. průzkum zde - 37 % lidí má nějakou zkušenost s exekučním řízením. - Osobní zkušenost mají spíše lidé nad 35 let, s nižším vzděláním a nižšími příjmy. - 55 % lidí s osobní zkušeností hodnotí jednání exekutora pozitivně, zatímco u těch...
04.08.2015 23:35
ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ k dokumentu: Smrčka, L., Plaček, J. Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení Objednatel: Exekutorská komora ČR, Na Pankráci 1062/58,...
10.07.2015 08:50
Připomínky k analýze ministerstva spravedlnosti s názvem "Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení“ ze dne 26.5.2015" zpracované doc. Ing. Lubošem Smrčkou, CSc. a Ing....
30.03.2015 11:24
Platforma za teritorialitu má nového mluvčího : Mgr. Ondřej Svoboda Soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 9   Děkujeme odstupujícímu mluvčímu Mgr. Petru Polanskému za dlouhodobou činnost pro teritorialitu s rovnoměrným rozvrhem a pro Platformu za teritorialitu a blahopřejeme ke zvolení...
19.11.2014 16:34
Soudní exekutoři jednotlivých členských zemí Evropské unie fungují na bázi místní příslušnosti. Výjimkou je jen Česko, Slovensko, Albánie a Nizozemí. Exekutorská komora ČR provedla rešerši, ze které vyplývá převaha územního principu, dle něhož probíhají exekuční řízení. Aktualizovala data, která...
30.09.2014 09:24
Platforma za teritorialitu jako řádný člen pracovní skupiny ústavně právního výboru k problematice postavení exekutorů a exekučnímu řád předkládá v y j á d ř e n í k „Analýze Exekučního řízení s akcentem na problematiku teritoriality“ předložené ministerstvem spravedlnosti ČR. Podrobně jsme se...
25.09.2014 00:15
JUDr. Tomáš Lichovník soudce Ústavního soudu, bývalý prezident Soudcovské unie ČR  Musím začít tím, že si práce soudních exekutorů vážím. Přes všechny excesy ji považuji za velmi potřebnou, a pokud mám příležitost, exekutory hájím. Dobře si pamatuji pomalé a často bezzubé vymáhání práva před...
28.05.2014 11:22
Sněm soudních exekutorů dne 27.5.2014 v Brně přijal usnesení, kterým podporuje urychlené zavedení teritoriality soudních exekutorů. Po krátké procedurální diskusi bylo hlasováno pro protinávrh, který přednesli zástupci Platformy za teritorialitu. Pro návrh bylo 85 soudních exekutorů ze 102...
12.04.2014 10:17
V dopise zaslaném mluvčím Platformy pro teritorialitu předseda vlády informoval, že se bude vláda principem teritoriality vážně zabývat a ve svém usnesení č.99 a 100 ze dne 19.února 2014 se zavazuje podrobit problematiku exkucí analýze, a v komplexní novele pak řešit i důsledné uplatněním...
31.03.2014 23:33
Konference slovenských exekutorů dne 27.3.2014 podpořila zavedení elektronického přidělování exekuce na bázi krajské teritoriality a vyzvalo ministerstvo spravedlnosti SR, vládu SR a Národní radu SR k urychlenému řešení kritického stavu v exekučním systému SR. Komora žádá zlepšení vymahatelnosti...
1 | 2 >>