Dopis předsedy vlády ČR Platformě za teritorialitu

12.04.2014 10:17

V dopise zaslaném mluvčím Platformy pro teritorialitu předseda vlády informoval, že se bude vláda principem teritoriality vážně zabývat a ve svém usnesení č.99 a 100 ze dne 19.února 2014 se zavazuje podrobit problematiku exkucí analýze, a v komplexní novele pak řešit i důsledné uplatněním principu teritoriality v exekučním řízení.

Dopis předsedy vlády zde.