Platforma za teritorialitu má nového mluvčího

30.03.2015 11:24

Platforma za teritorialitu má nového mluvčího :

Mgr. Ondřej Svoboda

Soudní exekutor

Exekutorský úřad Praha 9

 

Děkujeme odstupujícímu mluvčímu Mgr. Petru Polanskému za dlouhodobou činnost pro teritorialitu s rovnoměrným rozvrhem a pro Platformu za teritorialitu a blahopřejeme ke zvolení do prezidia Exekutorské komory České republiky.

Mimořádný sněm soudních exekutorů dne 27.5.2014 v Brně přijal usnesení, kterým podporuje urychlené zavedení teritoriality soudních exekutorů. Pro návrh zástupců Platformy za teritorialitu bylo 85 soudních exekutorů ze 102 přítomných, proti návrhu 15. Sněm přijal usnesení : Exekutorská komora České republiky jako samosprávná stavovská organizace všech soudních exekutorů podporuje urychlené zavedení systému místní příslušnosti soudních exekutorů s rovnoměrným přidělováním exekucí soudním exekutorům místně příslušným podle místa bydliště (sídla) povinného a žádá o urychlené provedení legislativních změn, které k zavedení tohoto principu garantujícího faktickou nestrannost a nezávislost soudních exekutorů povedou a odstraní stav, kdy exekutoři jsou si navzájem konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Sněm exekutorů jako nejvyšší orgán exekutorské komory ukládá prezídiu komory a jeho členům aktivně prosazovat zavedení systému místní příslušnosti soudních exekutorů s rovnoměrným přidělováním exekucí soudním exekutorům místně příslušným podle místa bydliště (sídla) povinného.

JUDr. Ing. Petr Kučera

Platforma za teritorialitu je názorová výzva skupiny soudních exekutorů určená veřejnosti. Platforma usiluje o přijetí zákona, jenž nastaví podmínky pro spravedlivé vymáhání, které nebude pro dlužníky likvidační. Platforma za teritorialitu navrhuje zavedení systému územní působnosti exekutorů, který bude odpovídat územní působnosti krajských soudů ve spojení s motivačními prvky, tak jak je obvyklé v ostatních státech Evropy.