Výzkum veřejného mínění týkající se vztahu veřejnosti a exekucí.

26.11.2015 00:04

Výzkum veřejného mínění týkající se vztahu veřejnosti a exekucí.

průzkum zde

- 37 % lidí má nějakou zkušenost s exekučním řízením.

- Osobní zkušenost mají spíše lidé nad 35 let, s nižším vzděláním a nižšími příjmy.

- 55 % lidí s osobní zkušeností hodnotí jednání exekutora pozitivně, zatímco u těch se zprostředkovanou zkušeností je to pouze 22 %.

- Problematika exekucí je důležitá zhruba pro polovinu lidí.

- 2/3 lidí mají velmi malé nebo žádné ponětí o současném systému exekutorů, avšak 69 % správně uvedlo působnost exekutorů jako regionálně neomezenou.

- Současný systém fungování exekutorů nevyhovuje polovině lidí – zejména těm s osobní zkušeností s exekucí.

- Za změnu systému se vyslovily 2/3 lidí. Změna by podle nich měla proběhnout radikálně, spíše směrem k teritorialitě. Převážná většina je pro státní exekutory.

- 2/3 lidí by také uvítaly přítomnost problematiky ve volebních programech. Radikální řešení směrem k teritorialitě by vyvolalo pozitivní volební preference u 43 % dotázaných.

 

Výzkum byl realizován ve dnech 4 – 7. 9. 2015 agenturou NMS Market Research na vzorku 523 respondentů, on-line v Českém národním panelu. Výběr byl proveden kvótně a vzorek je eprezentativním výběrem dospělé populace ČR z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje.