Sněm soudních exekutorů se drtivou většinou přihlásil k teritorialitě !

28.05.2014 11:22

Sněm soudních exekutorů dne 27.5.2014 v Brně přijal usnesení, kterým podporuje urychlené zavedení teritoriality soudních exekutorů. Po krátké procedurální diskusi bylo hlasováno pro protinávrh, který přednesli zástupci Platformy za teritorialitu. Pro návrh bylo 85 soudních exekutorů ze 102 přítomných, proti návrhu 15.

Text usnesení : Exekutorská komora České republiky jako samosprávná stavovská organizace všech soudních exekutorů podporuje urychlené zavedení systému místní příslušnosti soudních exekutorů s rovnoměrným přidělováním exekucí soudním exekutorům místně příslušným podle místa bydliště (sídla) povinného a žádá o urychlené provedení legislativních změn, které k zavedení tohoto principu garantujícího faktickou nestrannost a nezávislost soudních exekutorů povedou a odstraní stav, kdy exekutoři jsou si navzájem konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí.

Sněm exekutorů jako nejvyšší orgán exekutorské komory ukládá prezídiu komory a jeho členům aktivně prosazovat zavedení systému místní příslušnosti soudních exekutorů s rovnoměrným přidělováním exekucí soudním exekutorům místně příslušným podle místa bydliště (sídla) povinného.

Media : Česká televize 27.5.2014 , Aktuálně 27.5.2014 , Česká televize ČT 24 27.5.2014 , Blesk 27.5.2014 

Mladá fronta Dnes: Exekutoři žádají omezení pravomocí (28.5.2014): Většina exekutorů podporuje prosazení takzvaného principu teritoriality, tedy územního omezení svého úřadu. Na sněmu v Brně záměr podpořilo 85 ze 102 přítomných členů. Doposud totiž zákon exekutorům umožňuje působit na celém území republiky, bez ohledu na to, kde mají sídlo. Úprava je častým terčem kritiky neziskových organizací i menších úřadů, podle kterých zvýhodňovala největší exekutory, kteří vůči dlužníkům vystupují obzvlášť tvrdě. Změnu musí schválit zákonodárci. Ve sněmovně přitom v minulosti podobné návrhy po lobbingu velkých exekutorů narazily. Autor: (brz) Str.: 7

Za Platformu za teritorialitu

JUDr. Ing. Petr Kučera