K MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI SOUDNÍCH EXEKUTORŮ

25.09.2014 00:15

JUDr. Tomáš Lichovník
soudce Ústavního soudu, bývalý prezident
Soudcovské unie ČR 

Musím začít tím, že si práce soudních exekutorů vážím. Přes všechny excesy ji považuji za velmi potřebnou, a pokud mám příležitost, exekutory hájím. Dobře si pamatuji pomalé a často bezzubé vymáhání práva před rokem 2001. Soudy neměly ani odpovídající nástroje, ani potřebnou motivaci. Přes statisíce či dnes již spíše miliony provedených exekucí je však dodnes na exekutory často pohlíženo „skrz prsty“. Většinou neprávem. Nicméně je zde mnoho co napravovat. A jedním z léků by mohlo být i zavedení teritoriality soudních exekutorů.

O teritorialitě se mluví již dlouho a názory se velmi různí. Vždy mne překvapovalo, že soudního komisaře si může jeden z účastníků vybrat podle své volby, ale více jsem se tomuto tématu nevěnoval. To se však změnilo, když jsem se začal zabývat odvoláními v exekučních věcech. Tady jsem si mnohem více uvědomil, že něco není v pořádku.

Asi nejobvyklejším argumentem pro zavedení teritoriality soudních exekutorů je snížení nákladů řízení. To však vidím jako důvod vedlejší. Soudní exekutoři mají v exekučním řízení postavení soudního komisaře a řadu věcí rozhodují jako soudy prvního stupně. Jako soudy prvního stupně, které si oprávněný (lze dosadit žalobce) libovolně vybírá a s nimiž dokonce může uzavírat smlouvy. Jsem si vědom toho, že se jedná již „jen“ o vymožení povinnosti uložené exekučním titulem. Přesto. Dokážeme si představit, že ve sporném řízení se žalobce bude obracet na „svého“ soudce, který mu bude z nejrůznějších důvodů vyhovovat či s nímž bude mít třeba uzavřenu i smlouvu? Nabízí se podobnost s rozhodčím řízením, ale tam se na osobě rozhodce musí strany dohodnout. U soudního exekutora tomu tak není. Tam si jej vybírá jedna strana a druhá do toho nemá co mluvit. Lze potom uvěřit, že vykonává svou činnost nezávisle, nestranně a spravedlivě, jak mu to ukládá zákon? Lze uvěřit v nestrannost exekutora, jemuž oprávněný stovkami či tisíci exekučními návrhy zajišťuje trvalý a solidní příjem?

Současný stav má jistě i své klady. Soutěž mezi exekutory zajišťuje potřebnou motivaci a ta přispívá k větší výkonnosti. Přesto se domnívám, že stejně jako u soudců je i u soudních exekutorů důležitější jejich nestrannost než jejich rychlost a výkonnost. Přistoupí-li zákonodárce ke změně právní úpravy a k zavedení teritoriality, měl by dostatečnou legisvakancí poskytnout exekutorům čas potřebný na uspořádání jejich poměrů. Vždyť někteří z nich v souladu s právní úpravou vybudovali úřady konkurující svou velikostí okresním soudům.

Lichovník,  Tomáš JUDr.. K MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI SOUDNÍCH EXEKUTORŮ. Komorní listy, II/2014. Praha:
Exekutorská komora ČR,
2014. II. POČET STRAN PŘÍSPĚVKU 1. MK ČR E 19153