Místní příslušnost soudních exekutorů funguje v celé Evropské unii

19.11.2014 16:34

Soudní exekutoři jednotlivých členských zemí Evropské unie fungují na bázi místní příslušnosti. Výjimkou je jen Česko, Slovensko, Albánie a Nizozemí.

Exekutorská komora ČR provedla rešerši, ze které vyplývá převaha územního principu, dle něhož probíhají exekuční řízení. Aktualizovala data, která poprvé zveřejnila již v roce 2010.

Z údajů získaných zejména od Mezinárodní unie soudních exekutorů vyplývá, že místní příslušnost soudních exekutorů má v Evropě velmi silnou pozici a že jde o tradiční a právně vyspělý princip, dle něhož probíhají výkony rozhodnutí. Exekutorská komora ČR má dlouhodobě za to, že by tzv. teritorialita měla vzniknout i v Česku tak, aby byla lépe garantována nezávislost a nestrannost soudních exekutorů, aby byla pro účastníky zajištěna blízkost a dostupnost exekutorského úřadu, aby byl dlužník pod důslednější kontrolou soudního exekutora, aby se systém exekucí stabilizoval a aby se celkový počet exekucí nadále snižoval. Pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů jsou i Notářská komora ČR, Soudcovská unie, nezisková organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nebo ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

V evropských státech můžeme najít několik modelů místní příslušnosti. Zahraniční soudní exekutoři mají nejlepší zkušenosti s krajskou působností (resp. s působností ve vyšší správní jednotce, kterou může být i provincie či region) s rovnoměrným soudním rozvrhováním nápadu exekucí mezi exekutorské úřady.

Doplňme, že ačkoliv na Slovensku zatím neplatí místní příslušnost soudních exekutorů, prezidium Slovenskej komory exekútorov loni požádalo ministra spravedlnosti o zavedení krajské místní příslušnosti s rovnoměrným přidělováním exekucí. Tento návrh podporuje 90 % slovenských soudních exekutorů.

Praha, 18. listopadu 2014 (EK ČR) tisková zpráva Exekutorské komory ČR, 

Petra Báčová, tisková mluvčí