Mluvčí Platformy za teritorialitu

JUDr. Ing. Petr Kučera                                                          Mgr. Petr Polanský
Soudní exekutor Kladno                                                       Soudní exekutor Liberec
nám. Starosty Pavla č. 5                                                        Voroněžská 144/20
272 01 Kladno                                                                          460 01 Liberec
exekutor@eukladno.cz                                                         polansky@exekuceliberec.cz