Skupina soudních exekutorů vytvořila názorovou platformu pro humanizaci exekutorské činnosti.

Platforma za teritorialitu

Platforma za teritorialitu je výzva skupiny soudních exekutorů určená veřejnosti. Platforma usiluje o přijetí zákona, jenž nastaví podmínky pro spravedlivé vymáhání, které nebude pro dlužníky likvidační. Platforma za teritorialitu navrhuje zavedení systému územní působnosti exekutorů, který bude odpovídat územní působnosti krajských soudů ve spojení s motivačními prvky, tak jak je obvyklé v ostatních státech Evropy.

Chceme pomoci vytvořit  nový systém působnosti soudních exekutorů , Proč? Chceme, aby soudní exekutoři nebyli nadále v očích veřejnosti vymahačskou mafií, ale aby se konečně stali respektovanou právnickou profesí. Nechceme provádět „obchodní činnost“ spojenou se získáváním exekučního byznysu, nechceme vést navzájem konkurenční boj.  Rázně odmítáme praktiky drancovní povinných osob způsoby vymykajícími se nejen pravidlům morálky, ale i zákona pro „zalíbení se“ některým oprávněným, tedy k příslibu dalších exekucí. 

Našim cílem je  teritorialita, což je územní princip činnosti soudních exekutorů, kdy jsou soudní exekutoři, jako úřední osoby, na které stát převedl část své pravomoci v oblasti výkonu soudních a dalších rozhodnutí, rovnoměrně pověřováni exekucemi v kraji, kde je sídlo jejich úřadu.

Žádáme přijetí zákona o teritorialitě, který odstraní obchodování s pohledávkami, a nastaví podmínky pro spravedlivé vymáhání, které nebude pro dlužníky likvidační. „Platforma za teritorialitu“ podporuje prezidium exekutorské komory v prosazování principu teritoriality.

Již řadu let se mezi exekutory vede diskuse, zda se přiklonit k zavedení územní působnosti – teritorialitě - soudních exekutorů. Sněm exekutorské komory v roce 2011 schválil a uložil prezidiu, aby prosazovalo „částečnou“ teritorialitu. V listopadu 2013 v průzkumu organizovaném prezidiem Exekutorské komory ČR bylo více než 85 % odevzdaných odpovědí pro zavedení územní působnosti soudních exekutorů - „teritoriality“.

Každý politik, který chce být zvolen, proklamuje, že chce zatočit s exekutory - zejména tím, že přidá povinnosti, zvýší dohled, odejme pravomoci a sníží odměny. Jako profese jsme veřejně srovnáváni s lichváři, či nezákonnými vymahači, a beztrestně se o nás otře každý, kdo chce získat přízeň oněch 10 % obyvatelstva – tedy více než 1 000 000 fyzických osob, na něž je aktuálně vedena a neskončena exekuce (a těch je evidováno v systému centrální evidence exekucí 3,4 milionu – tedy 3,4 exekuce na jednoho z nich).

Jistě není zájmem státu, aby bylo co nejvíce vězňů ve věznicích, stejně tak by nemělo být zájmem exekutorů, aby bylo co nejvíce exekucí. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka, a kteří mají řízení úřadu plně ve svých vlastních rukách.

Odmítáme „zestátnění exekucí“ - pro nebezpečí cesty do druhotné platební neschopnosti, přijetí stovek či spíše tisíců státních zaměstnanců a navýšení ročního rozpočtu resortu justice v řádu stovek milionů korun, namísto příjmů z DPH a dalších daní, které nyní stát od exekutorů vybere.

Naším zájmem je vrátit naší profesi čest a vážnost.

30.3.2015

                                                    Mluvčí Platformy : 

JUDr. Ing. Petr Kučera                                                   Mgr. Ondřej Svoboda 

Soudní exekutor Kladno                                                 Soudní exekutor Praha 9

nám. Starosty Pavla č. 5                                                Beranových 130

272 01 Kladno                                                                199 00 Praha 9

exekutor@eukladno.cz                                                   svoboda@eupraha9.cz