Podporujeme Slovenskou komoru exekutorů v jejím požadavku na teritorialitu.

31.03.2014 23:33

Konference slovenských exekutorů dne 27.3.2014 podpořila zavedení elektronického přidělování exekuce na bázi krajské teritoriality a vyzvalo ministerstvo spravedlnosti SR, vládu SR a Národní radu SR k urychlenému řešení kritického stavu v exekučním systému SR. Komora žádá zlepšení vymahatelnosti práva a zlepšení transparentnosti exekučního řízení..

Platforma za teritorialitu vyslovuje podporu Slovenské komoře exekutorů v jejím požadavku na zavedení elektronického přidělování exekuce na bázi krajské teritoriality.

Platforma za teritorialitu vyzývá k urychlenému zavedení teritoriality s rovnoměrným nápadem v České republice, kdy po přijetí úpravy v SR bude ČR poslední zemí EÚ, kde ještě není teritoriální systém zaveden.

Vítáme, že ústavně právní výbor poslanecké sněmovny  PČR organizuje dne 17.4.2014 seminář na téma Princip teritoriality v exekučním řízení.

Jsme zklamáni, že vláda vydala negativní stanovisko k tisku 127 PSP ČR, který navrhoval právě princip teritoriality  v exekučním řádu. Domníváme se, že urychlené přijetí principu teritoriality vyřeší neuspokojivou situaci, kterou lze popsat obdobně jako v SR.
Slovenská komora exekútorov ako zákonná reprezentantka súdnych exekútorov v Slovenskej republike dlhodobo presadzuje podporu viacerých legislatívnych zmien, predovšetkým zavedenia elektronického prideľovania spisov na krajovom princípe a zavedenie centrálneho registra exekúcií. Prijatie týchto opatrení výrazne stransparentní exekučný proces a bude významným prínosom predovšetkým pre najzranitelnejšie vrstvy obyvateľstva.

Platforma za teritorialitu je výzva skupiny soudních exekutorů určená veřejnosti. Platforma usiluje o přijetí zákona, jenž nastaví podmínky pro spravedlivé vymáhání, které nebude pro dlužníky likvidační. Platforma za teritorialitu navrhuje zavedení systému územní působnosti exekutorů, který bude odpovídat územní působnosti krajských soudů ve spojení s motivačními prvky, tak jak je obvyklé v ostatních státech Evropy.